O nekretninama korisno
RealEstateCroatia.com Blog
Anketa
Nalazite li na internetu sve što Vas zanima o nekretninama?


Shoutbox
27.9.2016. 5:46 :: obat diabetes denature
kami menjual obat diabetes ampuh dan lainya asli ramuan herbal produk denature indonesia

27.9.2016. 5:50 :: penyakit sipilis|sipilis|obat sipilis|obat sipilis resep dokter|ciri ciri sipilis}
Silahkan Hub customer service di : 082 138 338 990 atau 081 8627 081 atau 085 600 75 75 79 BBM Ke 2BCCBA75 / 2AF925A6
27.9.2016. 5:58 :: penyakit kutil berakar
Silahkan Hub customer service di : 082 138 338 990 atau 081 8627 081 atau 085 600 75 75 79 BBM Ke 2BCCBA75 / 2AF925A6
27.9.2016. 6:25 :: Obat gatal selangkangan
Obat gatal selangkangan
27.9.2016. 6:25 :: obat gatal
obat gatal
27.9.2016. 6:26 :: obat gatal selangkangan
obat gatal selangkangan
27.9.2016. 6:26 :: obat gatal selangkangan
obat gatal selangkangan
27.9.2016. 6:27 :: obat gatal selangkangan
obat gatal selangkangan
27.9.2016. 6:28 :: obat gatal di selangkangan
obat gatal di selangkangan
27.9.2016. 6:28 :: obat gatal di bokong
obat gatal di bokong
27.9.2016. 6:28 :: obat gatal di pantat
obat gatal di pantat
27.9.2016. 6:29 :: Obat Gatal Ampuh
Obat Gatal Ampuh
27.9.2016. 6:29 :: Obat Gatal Murah
Obat Gatal Murah
27.9.2016. 6:31 :: nama obat gatal
nama obat gatal
27.9.2016. 6:31 :: harga obat gatal
harga obat gatal
27.9.2016. 6:42 :: cara mengobati eksim
cara mengobati eksim
27.9.2016. 6:55 :: obat tradisional penyakit kelamin wanita
obat tradisional penyakit kelamin wanita
27.9.2016. 6:55 :: pengobatan tradisional penyakit kelamin wanita
pengobatan tradisional penyakit kelamin wanita
27.9.2016. 6:55 :: mengobati penyakit kencing nanah
mengobati penyakit kencing nanah
27.9.2016. 6:55 :: cara mengobati penyakit kencing nanah secara alami
cara mengobati penyakit kencing nanah secara alami
27.9.2016. 6:55 :: cara mudah mengobati penyakit kencing nanah
cara mudah mengobati penyakit kencing nanah
27.9.2016. 6:55 :: cara menyembuhkan penyakit kencing nanah tanpa obat
cara menyembuhkan penyakit kencing nanah tanpa obat
27.9.2016. 6:55 :: cara mencegah penyakit gonore (kencing nanah)
cara mencegah penyakit gonore (kencing nanah)
27.9.2016. 6:55 :: artikel cara mengobati penyakit kencing nanah
artikel cara mengobati penyakit kencing nanah
27.9.2016. 7:30 :: Obat Wasir Herbal
Selamat Siang... salam kenal gan :)
27.9.2016. 8:25 :: Obat wasir
Obat wasir
27.9.2016. 8:38 :: obat diabetes herbal
kami menawarkan obat diabetes herbal
27.9.2016. 9:41 :: obat herbal ambeien yang sudah parah
herbal alami
27.9.2016. 13:23 :: Cara Penyembuhan Kutil kelamin dengan Obat
Bingung karena ada kutil dikemaluanmalu kedokter ini solusinya Obatjengger ayamsembuh cepat dan virus hilang  
27.9.2016. 14:18 :: obat diabetes herbal
kami menjual obat diabetes herrbal dan lainya asli ramuan herbal produk denature indonesia
Postovi
Nema zapisa.
Posljednje nekretnine
Nema zapisa.
Blog
petak, rujan 26, 2008
Pojmovi "porez", "zakon", "rok", "propis" djeluju suhoparno, no ti vas pojmovi dijele od nesmetanog i koliko je to moguće, zaštićenog života u ovom slučaju, prava vlasništva na nekretninama. Hladne glave uzmite papir ili jednostavno isprintajte sve potrebne informacije potrebne u jednoj od najvećih odluka tijekom života. Porez je obveza državi koja vas zauzvrat štiti od prava trećih.Igrajte po pravilima, jer pravila znače i miran san.Tko plaća porez na promet nekretninama i u kojem iznosu?
Porez na promet nekretninama plaća kupac po jedinstvenoj poreznoj stopi od 5% prodajne cijene odnosno tržišne vrijednosti nekretnine, a kako odredi Porezna uprava. Izuzetak ovom pravilu je slučaj u kojem kupac rješava svoje stambeno pitanje prvi put, a na način predviđen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretninama.


Koji je rok za prijavu i uplatu poreza na promet nekretninama?
Rok za prijavu porezne obveze poreznoj ispostavi je 30 dana, a rok za plaćanje poreza je 15 dana od dana ispostave rješenja o plaćanju poreza. U slučaju nepravovremenog plaćanja poreza, obračunavaju se kamate za svaki dan prekoračenja roka.

Podliježu li ugovorne strane još nekim porezima, osim porezu na promet nekretnina?
U slučaju da prodavatelj prodaje nekretninu u periodu kraćem od tri godine od kada je kupio nekretninu, a po cijeni višoj od nabavne cijene, tada je prodavatelj na ostvarenu razliku obvezan platiti porez koji iznosi 35% uvećan za prirez koji se razlikuje ovisno o mjestu prebivališta poreznog obveznika.

Može li kupac zatražiti upis prava vlasništva prije podmirenja poreza na promet nekretninama?
Da.

Na koji način je oporezovan najam ili zakup nekretnine?
Porez na najam i zakup nekretnina određen je Zakonom o porezu na dohodak, a kao dohodak od imovine i imovinskih prava. Kod dohotka ostvarenog temeljem najma ili zakupa nekretnine priznaju se izdaci u visini od 30% od stvarne najamnine ili zakupnine. Prema rješenju Porezne uprave, predujam poreza plaća se do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec i iznosi 15% od iznosa umanjenog za priznate izdatke.
U slučaju iznajmljivanja nekretnine turistima za koje je plaćena boravišna pristojba, izdaci se u utvrđuju u visini 50% od ostvarene najamnine. Predujam poreza u ovom slučaju obračunava i isplaćuje sam porezni obveznik pri svakoj naplati najamnine, a u visini od 15% od iznosa umanjenog za priznate izdatke.

Koliko iznosi agencijska provizija za posredovanje u prometu nekretninama?
Agencijsku proviziju plaća strana koja zatraži posredovanje agencije u kupnji, prodaji ili najmu nekretnina. Proviziju određuje agencija, a obično iznosi 2% do 3% od ugovorene cijene.

Postoji li razlika između domaćih i stranih poreznih obveznika?
U pogledu plaćanja poreza na promet nekretnina strane fizičke i pravne osobe izjednačene su s domaćim poreznim obveznicima, osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Tko i kako utvrđuje tržišnu vrijednost nekretnine?
Nadležna ispostava Porezne uprave prema mjestu nekretnine, i to na temelju isprava o
stjecanju, odnosno na temelju ugovora o kupoprodaji ili ugovora o darovanju, ugovora
o prijeboju duga, sudske presude, odluke tijela državne uprave, te sličnih isprava. Ako promet nekretnine nije prijavljen prema tržnoj vrijednosti nekretnine Porezna uprava je ovlaštena procjenom utvrditi tržišnu vrijednost nekretnina.

Kolika je porezna stopa?
Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5%.

Postoji li obveza plaćanja poreza na promet nekretnina kad kupac nekretnine, zbog prava trećih osoba, ne može stupiti u posjed nekretnine?
U tom slučaju porezna obveza nastaje u trenutku zaključivanja ugovora na osnovi koje se stječe nekretnina, neovisno o tome što kupac ne može stupiti u posjed nekretnine.

Koje je isprave porezni obveznik dužan dostaviti uz prijavu poreza na promet nekretnina?
Isprave o stjecanju vlasništva nad nekretninom, kao što su kupoprodajni ugovor, ugovor o darovanju, pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, te druge isprave o stjecanju vlasništva, a na zahtjev Porezne uprave i druge isprave što služe za utvrđivanje porezne obveze.

Na koji se račun uplaćuje porez na promet nekretnina?
Na poreza na promet nekretnina grada ili općine prema mjestu nekretnine, i to na
slijedeći način:


Koji su sve zakoni relevantni za promet nekretninama?
Zakon o nasljeđivanju (NN 48/2003)
Obiteljski zakon (NN 116/2003, 17/2004)
Zakon o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94 i 162/98)
Zakon o najmu stanova (NN, 91/96)
Zakon o zemljišnim knjigama (NN, 91/96)
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, 91/96)
Zakon o zakupu poslovnog prostora (NN 116/03)
Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05)
realestatecroatia @ 12:08 |Komentiraj | Komentari: 3 | Prikaži komentare