O nekretninama korisno
RealEstateCroatia.com Blog
Anketa
Nalazite li na internetu sve što Vas zanima o nekretninama?


Shoutbox
25.7.2016. 10:08 :: Tanaman Obat Daun Ungu Berkhasiat Obati Wasir
Cari Obat Wasir Ambeien Hemoroid AMBEJOSS Herbal Hub:085646457211 tlp/sms BBM 52bf27f1
25.7.2016. 10:08 :: Obat Salep Khusus Benjolan di Dubur (Wasir)
Cari Obat Wasir Ambeien Hemoroid AMBEJOSS Herbal Hub:085646457211 tlp/sms BBM 52bf27f1
25.7.2016. 10:08 :: Cari Obat Wasir Manjur Aman Tanpa Operasi
Cari Obat Wasir Ambeien Hemoroid AMBEJOSS Herbal Hub:085646457211 tlp/sms BBM 52bf27f1
25.7.2016. 11:17 :: Karung Plastik Polos
Karung Plastik Polos
25.7.2016. 11:17 :: Karung Plastik Polos
Karung Plastik Polos
25.7.2016. 11:17 :: Karung Plastik Polos
Karung Plastik Polos
25.7.2016. 11:18 :: Karung Plastik Polos
Karung Plastik Polos
25.7.2016. 11:18 :: Karung Plastik Polos
Karung Plastik Polos
25.7.2016. 11:18 :: Karung Plastik Polos
Karung Plastik Polos
25.7.2016. 11:18 :: Karung Plastik Polos
Karung Plastik Polos
25.7.2016. 11:18 :: Karung Plastik Polos
Karung Plastik Polos
25.7.2016. 11:19 :: Karung Plastik Polos
Karung Plastik Polos
25.7.2016. 11:19 :: Karung Plastik Polos
Karung Plastik Polos
25.7.2016. 11:19 :: Karung Plastik Polos
Karung Plastik Polos
25.7.2016. 11:19 :: Karung Plastik Polos
Karung Plastik Polos
25.7.2016. 11:20 :: Karung Plastik Polos
Karung Plastik Polos
25.7.2016. 11:20 :: Karung Plastik Polos
Karung Plastik Polos
25.7.2016. 11:20 :: Karung Bagor Bandung
Karung Bagor Bandung
25.7.2016. 11:20 :: Karung Plastik Polos
Karung Plastik Polos
25.7.2016. 11:20 :: Karung Bagor Bandung
Karung Bagor Bandung
25.7.2016. 11:20 :: Karung Bagor Bandung
Karung Bagor Bandung
25.7.2016. 11:21 :: Karung Bagor Bandung
Karung Bagor Bandung
25.7.2016. 11:21 :: Karung Bagor Bandung
Karung Bagor Bandung
25.7.2016. 11:21 :: Karung Bagor Bandung
Karung Bagor Bandung
25.7.2016. 11:21 :: Karung Bagor Bandung
Karung Bagor Bandung
25.7.2016. 11:22 :: Karung Bagor Bandung
Karung Bagor Bandung
25.7.2016. 11:22 :: Karung Bagor Bandung
Karung Bagor Bandung
25.7.2016. 11:41 :: kado pernikahan utk orang kaya
Kado Unik laon dari pada yang lain
bagus dan berkesan
25.7.2016. 12:14 :: obat penis nanah
Hubungi Kami: HP. 082221701076(WHATSAPP) - 087705145026 BB 21D3F26C - 7FF54471
25.7.2016. 12:28 :: obat herpes
Denature Indonesia menjual obat penyakit kutil kelamin herbal yang diformulasikan kusus dengan kandungan herbal alami yang berkasiat, mampu mengobati penyakit kutil kelamin dalam waktu kurang lebih 3-5 Hari .Pin Bb: 7F120Ce6 No Hp : 085 747 022 427 A
Postovi
Nema zapisa.
Posljednje nekretnine
Nema zapisa.
Blog
petak, rujan 26, 2008
Pojmovi "porez", "zakon", "rok", "propis" djeluju suhoparno, no ti vas pojmovi dijele od nesmetanog i koliko je to moguće, zaštićenog života u ovom slučaju, prava vlasništva na nekretninama. Hladne glave uzmite papir ili jednostavno isprintajte sve potrebne informacije potrebne u jednoj od najvećih odluka tijekom života. Porez je obveza državi koja vas zauzvrat štiti od prava trećih.Igrajte po pravilima, jer pravila znače i miran san.Tko plaća porez na promet nekretninama i u kojem iznosu?
Porez na promet nekretninama plaća kupac po jedinstvenoj poreznoj stopi od 5% prodajne cijene odnosno tržišne vrijednosti nekretnine, a kako odredi Porezna uprava. Izuzetak ovom pravilu je slučaj u kojem kupac rješava svoje stambeno pitanje prvi put, a na način predviđen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretninama.


Koji je rok za prijavu i uplatu poreza na promet nekretninama?
Rok za prijavu porezne obveze poreznoj ispostavi je 30 dana, a rok za plaćanje poreza je 15 dana od dana ispostave rješenja o plaćanju poreza. U slučaju nepravovremenog plaćanja poreza, obračunavaju se kamate za svaki dan prekoračenja roka.

Podliježu li ugovorne strane još nekim porezima, osim porezu na promet nekretnina?
U slučaju da prodavatelj prodaje nekretninu u periodu kraćem od tri godine od kada je kupio nekretninu, a po cijeni višoj od nabavne cijene, tada je prodavatelj na ostvarenu razliku obvezan platiti porez koji iznosi 35% uvećan za prirez koji se razlikuje ovisno o mjestu prebivališta poreznog obveznika.

Može li kupac zatražiti upis prava vlasništva prije podmirenja poreza na promet nekretninama?
Da.

Na koji način je oporezovan najam ili zakup nekretnine?
Porez na najam i zakup nekretnina određen je Zakonom o porezu na dohodak, a kao dohodak od imovine i imovinskih prava. Kod dohotka ostvarenog temeljem najma ili zakupa nekretnine priznaju se izdaci u visini od 30% od stvarne najamnine ili zakupnine. Prema rješenju Porezne uprave, predujam poreza plaća se do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec i iznosi 15% od iznosa umanjenog za priznate izdatke.
U slučaju iznajmljivanja nekretnine turistima za koje je plaćena boravišna pristojba, izdaci se u utvrđuju u visini 50% od ostvarene najamnine. Predujam poreza u ovom slučaju obračunava i isplaćuje sam porezni obveznik pri svakoj naplati najamnine, a u visini od 15% od iznosa umanjenog za priznate izdatke.

Koliko iznosi agencijska provizija za posredovanje u prometu nekretninama?
Agencijsku proviziju plaća strana koja zatraži posredovanje agencije u kupnji, prodaji ili najmu nekretnina. Proviziju određuje agencija, a obično iznosi 2% do 3% od ugovorene cijene.

Postoji li razlika između domaćih i stranih poreznih obveznika?
U pogledu plaćanja poreza na promet nekretnina strane fizičke i pravne osobe izjednačene su s domaćim poreznim obveznicima, osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Tko i kako utvrđuje tržišnu vrijednost nekretnine?
Nadležna ispostava Porezne uprave prema mjestu nekretnine, i to na temelju isprava o
stjecanju, odnosno na temelju ugovora o kupoprodaji ili ugovora o darovanju, ugovora
o prijeboju duga, sudske presude, odluke tijela državne uprave, te sličnih isprava. Ako promet nekretnine nije prijavljen prema tržnoj vrijednosti nekretnine Porezna uprava je ovlaštena procjenom utvrditi tržišnu vrijednost nekretnina.

Kolika je porezna stopa?
Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5%.

Postoji li obveza plaćanja poreza na promet nekretnina kad kupac nekretnine, zbog prava trećih osoba, ne može stupiti u posjed nekretnine?
U tom slučaju porezna obveza nastaje u trenutku zaključivanja ugovora na osnovi koje se stječe nekretnina, neovisno o tome što kupac ne može stupiti u posjed nekretnine.

Koje je isprave porezni obveznik dužan dostaviti uz prijavu poreza na promet nekretnina?
Isprave o stjecanju vlasništva nad nekretninom, kao što su kupoprodajni ugovor, ugovor o darovanju, pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, te druge isprave o stjecanju vlasništva, a na zahtjev Porezne uprave i druge isprave što služe za utvrđivanje porezne obveze.

Na koji se račun uplaćuje porez na promet nekretnina?
Na poreza na promet nekretnina grada ili općine prema mjestu nekretnine, i to na
slijedeći način:


Koji su sve zakoni relevantni za promet nekretninama?
Zakon o nasljeđivanju (NN 48/2003)
Obiteljski zakon (NN 116/2003, 17/2004)
Zakon o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94 i 162/98)
Zakon o najmu stanova (NN, 91/96)
Zakon o zemljišnim knjigama (NN, 91/96)
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, 91/96)
Zakon o zakupu poslovnog prostora (NN 116/03)
Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05)
realestatecroatia @ 12:08 |Komentiraj | Komentari: 3 | Prikaži komentare